Calendar

S-au nascut pe 7 iulie

S-au nascut pe 28-29 iunie

S-au nascut pe 25-27 iunie

S-au nascut pe 24 iunie

S-au nascut pe 23 iunie

S-au nascut pe 22 iunie

S-au nascut pe 21 iunie

S-au nascut pe 19 iunie

S-au nascut pe 18 iunie

S-au nascut pe 16 iunie

S-au nascut pe 15 iunie

S-a intamplat pe 14 iunie

S-au nascut pe 9 iunie

S-au nascut pe 7 iunie

S-au nascut pe 3 iunie

S-a intamplat pe pe 24-27 ianuarie

S-a intamplat pe 20-24 ianuarie

S-a intamplat pe 17-19 ianuarie

S-a intamplat pe 13-16 ianuarie

S-a intamplat pe 10-12 ianuarie

S-a intamplat pe 7-9 Ianuarie